Základy stavby rodinného nepodsklepeného domu

18. prosinec 2010  MediaShow.cz   Stavíme  6531 zobrazení  286 slov

Základové konstrukce stavby tvoří důležitou část. Musí odpovídat základovým podmínkám na pozemku a zajistit stabilitu celé stavby.

Základy stavby rodinného nepodsklepeného domuZáklady stavby rodinného nepodsklepeného domu

Pro realizaci základů stavby rodinného domku se používá většinou prostý beton. Betonová směs se ukládá přímo do výkopů nebo do bednění. Základové pasy u nepodsklepených staveb rodinných domů je většinou potřeba zvýšit na úroveň podkladního betonu pod hydroizolací.

Reklama

Na staticky náročných místech je nutné beton nebo krčky z betonových tvarovek vyztužit armovanou ocelí dle návrhu statika.

Po dokončení základů a rozvodů instalací pod úrovní podlahy rodinného domu se provede zásyp základových konstrukcí (hutněný štěrkopísek). Podkladové betony se provádějí v celé půdorysné ploše rodinného domu i nad základovými pasy a krčky vč. případných venkovních teras a vyztužit je ocelovou sítí.

Tím se zajistí nejen celkové stažení základových konstrukcí a vyloučí se možnost pozdějšího protržení izolací proti vodě a pronikání radonu, ale i lepší podmínky pro práci na realizaci na dalších stavebních konstrukcích rodinného domuu - zdí, stropů apod.

Nadzemní části základové konstrukce je nutné provést co nejpřesněji z důvodů jejich pozdějšího obkládání či jiné úpravy povrchů. Vhodné je obvodové zdivo nad soklem o 5 -7 cm vysunout směrem ven. Při pozdějším provádění fasády se ukončí spodní okraj nad soklem rohovou lištou a zajistí se tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody za obklad soklu.


Reklama

Hodnocení

Hodnocení: 4.5 hvězdiček / Hodnoceno: 2x