Proč se navrhuje do pasivních domů tepelné čerpadlo

30. leden 2011  MediaShow.cz   Stavíme  2831 zobrazení  443 slov

Při stavbě nového rodinného domu určitě přemýšlíte o dosažení maximálních úspor energie. Podívali jsme se na některé ze systémů vytápění v nízkoenergetických a pasivních domech.

Proč se navrhuje do pasivních domů tepelné čerpadloProč se navrhuje do pasivních domů tepelné čerpadlo

Objekt s horšími tepelně-technickými vlastnostmi již dnes asi nikdo neplánuje. Mezi jinými je nutné zvolit také vhodný systém vytápění. O této problematice bylo napsáno již nespočet pojednání, často obsahující různá a někdy i vzájemně si odporující doporučení. Důvodem jsou nejen různé úhly pohledu na danou problematiku, ale také priority, ke kterým argumenty směřují.

Reklama

Jako příklad použijeme tepelná čerpadla. Argumentace prodejce tepelného čerpadla, že vysoké pořizovací náklady se rychle vrátí v podobě úspor za vytápění, v případě NED a pasivních domů poněkud pokulhává.

Tepelná čerpadla jsou ideální například pro historické objekty, které odbor památkové péče nepovolí zateplit, o výměně oken ani nemluvě. Zde bude spotřeba energie na vytápění vysoká a tepelné čerpadlo je jistě tím správným řešením. Ale u nízkoenergetického či dokonce pasivního domu? Hlavní motivací je zde zprostředkování prodeje nabízeného produktu – tedy tepelného čerpadla.

Na druhou stranu je toto jednání asi pochopitelné a objektivně se tak více či méně chovají i dodavatelé jiných topných systémů. Je na budoucím uživateli, aby se zamyslel nad více variantami, vyslechl si předkládané argumenty, udělal si svůj vlastní názor a na jeho základě se rozhodnul.

Motivace prodejců tepelných čerpadel je tedy zřejmá, proč ale tyto systémy navrhují do NED a pasivních domů i odborné projekční firmy a specialisté, kteří z prodeje tepelných čerpadel často žádný profit nemají? Zde působí již v úvodu zmíněný "jiný úhel pohledu".

Pasivní dům představuje pro tuto skupinu specialistů nejen "dům, kde se platí málo za topení", ale především soběstačný objekt, s minimální závislostí na přímých dodávkách energií.

Z jejich pohledu je proto tepelné čerpadlo ideálním řešením, protože z 1 kW vložené energie dokáže vyrobit 3–4 kW energie pro vytápění. Závislost objektu na energii k vytápění tím dokáže snížit o zhruba dvě třetiny. To je jistě chvályhodná myšlenka, bohužel ale vůbec nebere v úvahu ekonomickou stránku věci – tedy reálnou návratnost investic. Je to tak zvaně "úspora za každou cenu".


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil