Poradna: Kdy a proč využívat domácí čističku odpadních vod

10. září 2013  MediaShow.cz   Stavíme  2922 zobrazení  378 slov

Domácí čistička odpadních vod slouží k čištění odpadních vod z rodinných domů či chalup. Je ideálním řešením tam, kde nelze objekt napojit na veřejnou kanalizaci.

Domácí čistička odpadních vod při realizaci. Foto: cisteniodpadnichvod.czDomácí čistička odpadních vod při realizaci. Foto: cisteniodpadnichvod.cz

Čistírna odpadních vod je obvyklým stavebním prvkem u rodinných domů bez napojení na kanalizaci a veřejnou čistírnu ČOV.  Na trhu je několik typů z různých materiálů.

Reklama

Typy čističek odpadních vod

Nejobvyklejší jsou z plastu, provádí se i z betonu, nerezu nebo kompozitního materiálu. Především plastové čističky odpadních vod jsou vyhledávané kvůli příznivým vlastnostem. Mají relativně nízkou hmotnost mezi 90 - 150 kilogramy, ale především se tímto typem ČOV při stavebních pracech snadno manipuluje. Navíc je prakticky vše od výrobce připraveno a na stavebníkovi je jen osazení do zeminy.

To betonové čističky odpadních vod váží kolem 4 tun. Jejich použití je především ve stížených přírodních podmínkách, obvykle se osazují do pojezdové plochy před garáží.

Jak fungují ČOV

Domovní čistička odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologické čištění. Nádrž je rozdělena na několik částí: na hrubé čištění, aktivační část a dosazovací část.

Princip čistírny je následující: Přitékající splašková voda je nejprve hrubě přečištěna, poté následuje aktivační část, kde je použit aktivovaný kal, což jsou užitečné mikroorganismy. Ty pomáhají  odstraňovat biologické znečištění.

Protože je nutné dodávat kyslík pro biologické procesy, to je zajištěni  prostřednictvím membránového dmychadla. A nakonec v dosazovací části probíhá oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody sedimentací a čistá voda následně odtéká pryč z čističky.

Jak realizovat ČOV

Je dobré vědět, že ČOV je podle vodního zákona vodním dílem. Realizuje se na základě stavebního povolení. Aby stavebník toto povolení získal, musí stavebnímu úřadu předložit projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným projektantem.

 

 


Reklama

Hodnocení

Hodnocení: 3 hvězdiček / Hodnoceno: 1x