Na trhu je celodřevěný konstrukční systém pro pasivní domy

1. únor 2011  MediaShow.cz   Stavíme  2918 zobrazení  475 slov

Již přes dva roky se na českém trhu daří nosnému celodřevěnému konstrukčnímu systému pro bytové domy v pasivním standardu. Nový stavební systém využívá principu difúzně otevřené obvodové stěny.

Na trhu je celodřevěný konstrukční systém pro pasivní domyNa trhu je celodřevěný konstrukční systém pro pasivní domy

V současnosti jsou stále více populárnější dřevostavby, které nabízí velký potenciál v oblasti energetických úspor, minimalizace emisí CO2, omezení těžby neobnovitelných surovin a s ní spojených negativních vlivů na krajinu, snížení hmotnosti budov a následné dopravy a skládkování stavebního odpadu.

Reklama

To vše splňuje nosný celodřevěný konstrukční systém pro bytové domy v pasivním standardu, který primárně zajišťuje statické požadavky, ale současně nabízí vynikající řešení pro stavebně-fyzikální problematiku.

Z čeho je obvodová stěna

Stavební systém využívá principu difúzně otevřené obvodové stěny. Stěnový prvek, je sestaven z rovnopasých dřevěných příhradových prvků, které se umísťují převážně v roztečích 625 mm a jsou z vnitřní strany jednostranně opláštěny deskovým materiálem OSB. Výška (tl. stěny) rovnopasého stěnového prvku není omezená a je přímo závislá na požadavcích tepelně-technického výpočtu. Svislé sloupky na jednotlivých stranách plní statické požadavky celé stavby a současně tvoří nosný podklad pro další vrstvy na vnějším a vnitřním líci stěny. Vzájemné propojení sloupků je zajištěno dřevěnými šikmými diagonálami.

Ačkoliv dřevo má výborné tepelně izolační vlastnosti, je v sendvičové konstrukci dřevostavby nejslabším článkem tepelně izolační obálky. Konstrukce využívá principu šikmé diagonály, které vylučují místa s kolmým průchodem dřevěného prvku na rovinu stěny, ve kterých by docházelo k nejvýraznějším tepelným ztrátám.

Zvýšení statické únosnosti

Vzájemné propojení dvojice sloupků diagonálou významným způsobem zvyšují statickou únosnost stěnového prvku namáhaného vodorovným zatížením především od větru. To umožňuje systém využít i pro konstrukce s požadavkem na větší konstrukční výšku stěny (obvodové stěny hal, tělocvičen, administrativních budov atd.) – vysoká ohybová tuhost při zachování minimalizace tepelných mostů.

Dřevěné příhradové sloupky jsou v patě a ve zhlaví provázány opět rovnopasým příhradovým prvkem, který je navržen se stejnou filozofií jako svislý prvek. Sestavená kostra je jednostranně opláštěna OSB deskou, která plní především funkci stěnového ztužidla (smyková tuhost) a současně v sendvičové konstrukci plní funkci parobrzdy.


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil