K čemu je dobrá rekuperace při větrání v objektu

28. leden 2011  MediaShow.cz   Stavíme  4131 zobrazení  376 slov

Řízené větrání se zpětným získáváním tepla je v současné době velmi častým způsobem větrání objektu. Tyto jednotky neustále vyměňují vzduch a zároveň zpětným získáváním tepla šetří energii.

K čemu je dobrá rekuperace při větrání v objektuK čemu je dobrá rekuperace při větrání v objektu

Hlavními cíli při snižování environmentálního zatížení v souvislosti s výstavbou a provozem budov jsou energetické souvislosti, nízká produkce škodlivin a kvalitní vnitřní prostředí.

Reklama

Nízké energetické náročnosti budov musí být dosaženo s co nejnižší investiční náročností a s minimální zátěží životního prostředí po celý životní cyklus budovy. Snižování energetické náročnosti budov a produkce CO2 je podle směrnic EU platné pro všechny členské státy EU.

Ze zákona o energetické hospodárnosti budov je povinná i energetická certifikace při dokončení nové stavby, větší rekonstrukci stávající budovy, při prodeji nebo pronájmu budovy.

Aby budovy splňovaly energetické požadavky, jsou jejich obvodové konstrukce optimálně tepelně izolované. Výsledkem jsou vzduchotěsné budovy bez přirozeného provětrání a infiltrace. Aby se v takovýchto budovách dosáhlo optimálních podmínek vnitřního mikroklimatu, je nutné použití řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Proto existují systémy pro řízené větrání s rekuperací (zpětným získáváním tepla) a systémy pro řízené větrání s rekuperací a teplovzdušným vytápěním neustále vyměňují vzduch a zároveň zpětným získáváním tepla šetří energii. Starají se o příjemné prostředí bez prachu, hluku, pylových alergenů při ideální vlhkosti vzduchu v interiéru.

V prostředí domova je stále čistý a zdravý vzduch. Vzduch znečištěný CO2, chemickými výpary, vlhkostí a pachy je odsávaný z kuchyně, koupelen a toalet přes rekuperační výměník, kde odevzdá teplo a je odveden do venkovního prostředí. Čerstvý venkovní filtrovaný vzduch získává teplo v rekuperačním výměníku s vysokou účinností a je řízeně přiváděn do obytných prostorů.


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil