Jaké jsou možnosti volby zdroje vytápění

18. leden 2011  MediaShow.cz   Stavíme  2613 zobrazení  427 slov

Úkolem vytápění je zajistit tepelnou pohodu pro dobrou tělesnou kondici člověka. V místnostech se správnou teplotou se totiž dobře cítíme.

Jaké jsou možnosti volby zdroje vytápěníJaké jsou možnosti volby zdroje vytápění

Správně navržený, instalovaný a provozovaný otopný systém vytváří příznivé klima při minimální spotřebě paliva a energie. Každý způsob vytápění má své klady a zápory.

Reklama

Proto než se přistoupí k realizaci vytápění objektu, je třeba zvážit k čemu má prostor sloužit, jaký bude způsob jeho obývání, jeho velikost a v neposlední řadě i finanční situaci.

Podle zdroje tepla dělíme vytápění na lokální, etážové, ústřední a podlahové. Mimo lokální vytápění je u všech ostatních způsobů topení zdrojem tepla kotel.

Jednou z nejdříve řešených otázek je při volbě vytápění typ kotle. Kotle pak podle druhu paliva rozdělujeme na: elektrokotle, kotle na plynná paliva, kotle na tuhá paliva, elektrokotle.

Výhodou tohoto ekologického topení je bezhlučný provoz, nenáročná údržba a odpadá potřeba komínu. Nevýhodou je pak omezení jen na lokality s dostatečnou dimenzí rozvodů el. energie a vyšší provozovací náklady.

Kotle na plynná paliva jsou v současné době nejčastější způsob řešení. Velké množství výrobců zajišťuje téměř všechny kombinace a požadavky na poskytnutí nejen kvalitního otopení objektu, ale také na přípravu teplé vody. Vždy ale zvažte umístění spotřebiče tak, aby nenarušoval design bytu a zároveň byly splněny bezpečnostní předpisy pro provoz plynových zařízení.

Druhy plynových kotlů

Existují tyto druhy: závěsný plynový kotel s nepřímo ohřívaným zásobníkem vody, stacionární plynový kotel, závěsný plynový kotel s integrovaným zásobníkem vody, stacionární plynový kotel s nepřímo ohřívaným zásobníkem vody, závěsný plynový kotel.

Oproti minulým letům kotlům na tuhá plaiva ubývá. Vzhledem k pracnosti při jejich obsluze a také z ekologického hlediska jsou výhodnější jiné zdroje tepla. V poslední době jsou na trhu sice i kotle šetrné ke krajině, ale i u nich, vzhledem k prašnosti, je třeba počítat se samostatnou kotelnou. Ve prospěch těchto kotlů hovoří zejména nižší provozní náklady.


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil