Jaké jsou druhy zdících materiálů pro stavbu domu

23. červenec 2011  MediaShow.cz   Stavíme  4925 zobrazení  822 slov

Stavba domu se sestává z mnoha činností a řemesel. Důležitým rozhodnutím je zejména volba nosného zdiva a vhodného materiálu.

Nosný stavební materiál je základ každé budovy. Rodinné domy se většinou nestaví z betonu, ale spíše klasickou metodou. Tou je zdivo a v posledních letech i další alternativní materiály a konstrukce.

Reklama

Při výběru zdícího materiálu je vhodné se rozhodovat podle několika kritérií. Těmi jsou: tepelně izolační vlastnosti konstrukce, únosnost konstrukce, životnost konstrukce, komplexnost sortimentu (navazující nosné překlady, stropní konstrukce, příčkovky), způsob a rychlost realizace, možnost následných stavebních úprav, akumulace tepla, difúzní schopnosti (prostup vodních par), zvukově izolační vlastnosti, náklady na pořízení

Vzhledem k tomu, že na současné budovy jsou kladeny vysoké tepelně-izolační požadavky z důvodu stále vzrůstajících cen energií, vybírají pro stabvu nosné konstruklce budovy zejména materiály s teplěně izolační funkcí. Vybírat můžeme ze dřeva, lehčených betonů, děrovaných cihlových bloků či z plynosilikátů.

Na základě následujícího seznamu podle serveru istavitel.cz si lze vytvořit lepší představu, jaké zdící materiály se používají.

Plná cihla

Klasická plná cihla je přežitek. Poožívá se spíše na vyzdívání vnitřních interiérových příček, než aby se z ní stavělo nosné obvodové zdivo.

Je to sice všeobecně známý, osvědčený, trvanlivý a pevný materiál s velmi dobrými akumulačními a akustickými vlastnostmi, ale s horšími tepelně izolačními schopnostmi.

Zdivo z dutinových cihelných bloků

Zdivo z dutinových cihelných bloků typu Therm Cihly bylo vyvinuto jako reakce na snahu vylepšit tepelně izolační vlastnosti cihel. Strukturu těchto cihel tvoří speciální mřížka se soustavou svislých dutin a materiál, do kterého se při výrobě přimíchávají hořlavé příměsi. Vzniká tak střep obohacený o velké množství jemných pórů.

Výsledkem je cihla, která dobře izoluje, má dobré akustické vlastnost, bez problémů zvládá kolísání vlhkosti vzduchu a méně zatěžuje podklad, protože je lehčí. Další výhodou tohoto typu zdícího materiálu je úspora spojovacího materiálu. Cihla je totiž opatřena po stranách perem a drážkou, takže se jednotlivé cihly snadno spojují.

Broušené cihly

Broušené cihly jsou v současnosti oblíbenou stavební technologií v sortimentu současných zdících materiálů. Cihelné bloky jsou přesně zabroušeny na určitou výšku, takže výborně do sebe zapadají.

Tenkovrstvé zdění zajišťuje podstatnou úsporu spojovacího materiálu i času, protože se kromě samotného zdění zrychluje i vysychání hrubé stavby.

Pórobeton

Pórobeton dříve označovaný jako plynosilikát jsou lehké porézní tvárnice s hladkým povrchem a jemnou strukturou. Materiál tvoří přírodní suroviny jako je křemičitý písek, cement, vápenec a voda. V šedé variantě je nahrazen křemičitý písek elektrárenským popílkem. Materiál je vylehčený plynem, který plní funkci přirozeného tepelného izolantu.

Dříve byl pórobeton používán jako nenosný tepelně izolační materiál. V současnosti je to plnohodnotný komplexní systém určený pro celou hrubou stavbu. Výrobci nabízejí široký sortiment, jako jsou příčkovky, překlady nebo stropní dílce.

Betonové stěny do ztraceného bednění

Betonové stěny do ztraceného bednění patří primárně do skupiny základového zdiva, ale moderní stavebnictví začíná tento systém používat i pro obvodové a vnitřní stěny, opěrné zdi, příčkovky či oplocení.

Ztracené bednění v podstatě nahrazuje klasické dřevěné bednění, které se dříve vyrábělo z dřevěných desek a vylévalo betonem. I toto zabudovaného bednění se vyplní betonem.

Vápenopískové cihly

Vápenopísková cihla je stavební materiál, vyrobený lisováním jemného křemičitého písku a mletého nehašeného vápna s vodou. Cihly mají dobré tepelné a zvukově izolační vlastnosti kombinované s vysokou únosností a akumulační schopností. Tyto cihly jsou používány pro obvodové i vnitřní zdivo, nosné i výplňové dělící stěny.


Reklama

Hodnocení

Hodnocení: 5 hvězdiček / Hodnoceno: 1x