Jak si vybrat a postavit na zahradě levný plastový bazén

25. květen 2011  MediaShow.cz   Stavíme  7488 zobrazení  1331 slov

Mnoho zahrad u rodinných domů je okrášleno vlastním koupáním. Plastové bazény jsou na výstavbu poměrně snadné a po správném postupu realizace i kvalitní.

Jak si vybrat a postavit na zahradě levný plastový bazénJak si vybrat a postavit na zahradě levný plastový bazén

Mít vlastní bazén na zahradě je přání, které se dá lehce splnit. Není nic složitějšího, než si vybrat ten správný typ a zabudovat jej do země. Určitě v současnosti nemá smysl bazény budovat komplikovaně. Nemusíme nic betonovat či snad dokonce vyzdívat.

Reklama

Oblíbené jsou především plastové bezény. Ty jsou už prakticky hotové, jsou vyráběna v mnoha tvarech a typech. Materiálově a konstrukčně jsou to kompaktní celoplastové nádrže vyráběné metodou extruderového a horkovzdušného svařování. Těsnost je tak zaručena.

Všechny plastové bazény se rovněž skládají z rovného dna, obvodové stěny přivařené ke dnu, vnějších výztužných žeber. Bazén je dále opatřen horním výztužným lemem – límcem, schodištěm, systémem filtrace vody. Bazény mohou být vylepšeny i systémem podvodního osvětlení nebo dalším příslušenstvím, jako je ohřev vody či například protiproud.

Patří sem plastové bazénové vany, mezi nejvyhledávanější typy a tvary patří oválné bazény nebo bazény se zaoblenými rohy.

V prvním případě to jsou bazénové vany se zaoblenými rohy ve dvou základních hloubkách a mnoha rozměrech. Nabízeny jsou například hluboké 1,2 nebo 1,5 metrů. Nejmenší rozměr bazénové vany je 2 x 4 metry. Největší vnitřní rozměr bazénu je 5 x 10 metrů. Bazénové vany nabízíme ve dvou základních hloubkách - 1,2 m a 1,5 m. Vnitřní rozměry bazénových van se pohybují od 2 do 10 metrů. A aby bazén byl komfortní pro koupání, samozřejmostí je od výrobce dodání příslušenství.

Stavba plastového bazénu

Velkou výhodou plastového bazénu je poměrně snadná realizace a usazení na pozemek zahrady. Trochu nadšený řemeslník nebo kutil si bazén postaví sám, avšak určitý postup by se měl dodržovat.

Nejprve je důležité si určit, kde chceme mít bazén umístěn. Určitě si všímejte, do jakých míst svítí slunce, aby pak pobyt v bazénu byl příjemný a voda se ohřívala. Také asi je vhdoné si bazén umístit tam, kde je zajištěno soukromí a nebude na něj z venku až tak velký pohled.

Po stanovení polohy bazénu na zahradě se přistupuje ke kolíkování. Vytyčíme si tak prostor, kde budeme kopat. Nezapomeňte ale na to, že při stavbě budete potřebovat určitý manipulační prostor. Také si ujasněte, kam budete při stavbě ukládat vykopanou zeminu.

Až se pustíte do hloubení, mějte na paměti, že musíte myslet i na základovou desku. Ta má také svoji tloušťku. Teprve na ní se pak ukládá vlastní plastový bazén.

Důležité je rovněž odvodnění, podzemní voda umí své. Základovou desku můžete odvodnit dvěma způsoby: buď ji vyspádujete do připraveného odvodu, nebo se postaráte o drenáž.

Při umístění výkopu technologické šachty je nutné vybrat místo, které nebude překážet dalším úpravám – jako je například konstrukce zastřešení. Pokud svůj bazén vybavíte protiproudem, pak umístění technologické šachty proběhne na osu bazénu.

Rozměry technologické šachty se liší podle typu: Samostatná filtrace (průměr 120 cm s výškou 120 cm), samostatný protiproud (120x60x80 cm) nebo kombinace filtrace a protiproudu (průměr 150 cm s výškou 120 cm). Technologické šachty se umísťují půl metru od vnějšího kraje bazénu v případě, že její součástí je protiproudé zařízení. Prostá filtrace může být umístěna ve větší vzdálenosti.

Po dokončení výkopových prací se zaměřte na vyrovnání dna výkopu. To se provede vysypáním hrubším kamenivem a štěrkem. Do vrchní vrstvy jemného štěrku pak nezapomeňte nainstalovat drenáž, odvodňovací potrubí spádujte do místa svodu.

Až budete stavět základovou desku, musíme ji vyztužit pomocí tzv. kari sítí. Tloušťka základové desky je minimálně 15 cm – výšku základové desky ovlivňuje výška bazénu.

Vlastnímu uložení bazénového skeletu je nutné provést finální přípravu základové desky. Na připravenou základovou desku potom položíme izolační vrstvu z tvrzeného – extrudovaného polystyrenu. V druhé izolační vrstvě položíme na polystyren speciální geotextilií. Polystyrenem izolujeme i bazénový skelet, pokud již není izolován.

Vlastní uložení bazénu a technologickou montáž většinou zajišťuje dodavatel bazénu. Po uložení bazénového skeletu následuje kompletní instalace a technologické zapojení. Po dokončení všech těchto prací je provedeno tzv. odzkoušení zavodněním, tím se prověří těsnost všech prvků.

Nejdůležitější částí přípravy na vyzdívání je tzv. výztuha bazénového skeletu. Skelet je třeba vyztužit rozpěrami, čímž se zabrání deformacím skeletu. Bazénový skelet je nutné rozepřít v místech vyztužujících prvků – žeber. Rozpěry je třeba osadit velmi opatrně a šetrně, je třeba zabránit poškrábání a jiným poškozením bazénového skeletu.

Pokud jsou všechny přípravné práce provedeny, je na čase se pustit do vlastního vyzdívání. Vyzdívka musí dodržet předepsanou vzdálenost mezi opěrnou zdí a vyztužovacími prvky bazénového skeletu. Volný prostor se následně zasype suchou betonovou směsí, který se nehutní – tím by se mohl deformovat bazénový skelet. Prostor mezi vyzdívkou a terénem se zasype zeminou, které máte dostatek z vlastního výkopu.

Vyzdívka se provádí společně s dopouštěním vody. Musí se ale dbát na to, aby s hladinou dopouštěné vody byly vždy "dva šáry" na úrovní vyzdívky nebo betonované plochy, přesněji alespoň 30 cm. Vlastní výšku vyzdívaných částí je nutné odvodit od finální povrchové úpravy, což nejčastěji bývá dlažba. Ukotvení vyzdívky provedeme do horního výztužného prvku bazénového skeletu – do tzv. límce, který je většinou vysoký zhruba 30 cm.

Podkladovou desku vyztužíme tzv. kari sítí a pevně ji spojíme s vyzdívkou, tím vytvoříme monolitickou desku. Před finální úpravou je nutné provést srovnání terénu. Ideální je, pokud okolní terén je o něco níž, například 10 cm než je základová deska bazénu. Konečnou podkladovou desku vytvořte vzhledem k vybranému typu a výšce dlažby, nerovnosti terénu lze odstranit stěrkou. Pokud se plánuje v budoucnu vybavit bazén pojízdným zastřešením, snažte se dosáhnout maximální možné roviny terénu/dlažby.


Reklama

Hodnocení

Hodnocení: 2.5 hvězdiček / Hodnoceno: 2x