Vyzkoušejte novou metodu výuky angličtiny

27. leden 2012  MediaShow.cz   Lifestyle  1844 zobrazení  412 slov

Hlavně odbourat strach z mluvení a lépe porozumět angličtině. Také odbourat tzv. studijní překážku - to lze díky nové metodě LITE.

Angličtina je důležitým světovým jazykem. Kdekdo se jí učí, avšak potíže s mluvením přetrvávají. Stále ale vznikají nové metody, jak tento hendikep odstranit. Jednou z možností je například metoda LITE.

Reklama

Je to zkratka sousloví Life Improvement Through Education. Ta byla sestavena na základě průzkumů, které probíhaly dlouhodobě. Kurzy angličtiny využívající tuto metodu jsou postaveny na principech výuky rodného jazyka.

Jaký je tedy princip? Děti se nejprve učí jednotlivá slova, později věty. Jazyk se tak aktivně procvičoval a trénoval. S pomocí druhých se věty upravují do správného tvaru a slovosledu. Podobně pro plynulou angličtinu platí, že je nutné mluvit a mluvit.

Jazykové kurzy Praha přesně toto umožňují. Na hodinách až 80 procent času se mluví anglicky a procvičuje komunikace. Jde o propracovaný systém, při kterém se získává aktivní slovní zásoba i větná skladba. Co je ale důležité, je nutné se zbavit ostychu.

Jazyková škola se gramatice věnuje do té míry, aby napomáhala správné komunikaci. Proto se gramatika učí zcela jinak - srozumitelně a pomocí tzv. větných vzorů.

Jiný přístup k žákům mají i učitelé. Ty udržují na hodinách velmi přátelskou a pracovní atmosféru. Úlohou učitele je, aby pomohl s mluvením a se správným vyslovováním.

Dalším problémem výuky angličtiny je často strácející se pozornost u žáků. Tím je myšlena například snížená vnímavost výkladu. To je projev tzv. studijní překážky. Učitelé v LITE jsou jako jediní v Česku vyškoleni k tomu, aby dokázali rozpoznat a zvládnout překážky, na něž mohou studenti při studiu angličtiny narazit.

Tato nová metoda umí odbourat studijní překážku a naučit angličtině. S touto technologií se tak lze seznámit v akademii jazykové školy LITE Praha.


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil