Účetní služby podnikatelům výrazně pomohou v oblasti účetnictví

7. březen 2012  MediaShow.cz   Lifestyle  1626 zobrazení  709 slov

Účetní služby pro podnikatele vykonávané specializovanou účetní firmou se stává standardem. Ceny přitom nejsou předražené a například živnostník má zajištěn kompletní servis.

Každý podnikatel, ať už je to fyzická nebo právnická osoba, potřebuje mít vedené účetnictví. Bez této povinnosti vůči státu to prostě nejde, což si musí uvědomit i malý živnostník.

Reklama

Protože malé a střední firmy často nechtějí mít samostatnou účetní jako vlastního zaměstnance, řešením je vedení účetnictví svěřit specializované účetní firmě. Outsourcing je totiž stále výhodnou formou, jak si podnikatel může zajistit nutné služby, přestože přímo nesouvisí s jeho předmětem podnikání.

Zpracování účetnictví ale vyžaduje komplexní řešení, neboť s ním související a nezbytnou činností je daňová evidence, mzdová a personální agenda či daňové poradenství a optimalizace. Toto všechno umí speciální účetní firmy svým klientům zajistit.

Ty, aby byly konkurenceschopné, pro své klienty sledují nejnovější změny všech příslušných právních předpisů. Doprovodnou službou bývá poskytování pravidelných informací o stavu klientova účetnictví. Myšleno je informování o stavu saldokonta, propočet daňové povinnosti nebo upozornění na rizikové položky na účtech v účtové osnově.

Vedení účetnictví

Mezi základní činnosti vedení účetnictví patří kompletní zpracování a vedení účetnictví nebo vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta. Dále také je klientům zasílán pravidelný přehled závazků a pohledávek. Podnikatelům je rovněž vedena evidence drobného a dlouhodobého majetku, také se vede evidence skladu a skladového hospodářství. Samozřejmostí je zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH či k silniční dani.

Podnikatelům se připravují a zasílají platební příkazy. Rovněž se vyúčtovávají cestovní náhrady a služební cesty, zpracovávají se vnitřní směrnice a interní postupy účtování. Další důležitou činností je sestavení účetních uzávěrek, zakládají se Rozvahy a Výkazy zisků a ztrát podnikatele-klienta do příslušné Sbírky listin, což je zákonná povinnost.

Daňová evidence

Ti podnikatelé, kteří využívají daňovou evidenci, specializovaná účetní firma zajišťuje její kompletní vedení a zpracování. Také se vede a zpracovává deník příjmu a výdajů, dále se zpracovávají pokladní knihy. Podnikatel musí vést i dlouhodobý majetek a nákladové odpisy. Nutné je i vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků, zpracování roční účetní závěrky či vedení záznamní povinnosti u plátců DPH.

Mzdová a personální agenda

Vzhledem k tomu, že podnikatel potřebuje k vedení účetnictví mít i vyřešenou mzdovou agnedu, specializovaná účetní firma umí zpracovat a výpočítat měsíční mzdy. Také vede správu a evidenci mzdových a evidenčních důchodových listů.

Dále je samozřejmostí příprava výplatnic a mzdových listin. Kromě toho, že specializovaná účetní firma umí vypracovat pracovní smlouvy, také umí přihlásit pracovníky ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Součástí je rovněž komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech, výpočet srážek daní a odvodů.

Ceník vedení účetnictví

Cena vždy rozhoduje, takže podnikatelé vyžadují od účetních firem takové služby, které nebudou zatěžovat nákladovou položku firemního rozpočtu. Například účetní specialista Profitas.cz má ke klientovi individuální přístup, neboť i požadavky jsou individuální.

Ceník vedení účetnictví je proto sestaven orientačně. Přesná paušální sazba za vedení účetnictví je vždy každému klientovi stanovena individálně a to s ohledem na jeho konkrétní požadavky.


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil