Rozhodněte se včas pro životní pojištění

14. listopad 2011  Redakce MS   Lifestyle  2065 zobrazení  916 slov

PR. Životní pojištění je důležitým pojistným produktem zajišťující ochranu před nenadálými událostmi a nástrahami života. Je několik typů a důležité je vybrat ten správný.

Životní pojištění je opomíjeným pojistným produktem, přitom je velmi důležitým. Pomůže totiž překonat nelehká období, pokud se pojistníkovi něco nepříjemného stane. Dokáže totiž udržet životní standard v případě, že se stane něco nepředvídatelného. A to nejen pojištěnci, ale i jeho partnerovi.

Kromě toho, že životní pojištění pomůže zajistit krytí hypotéky, umožní rovněž nashromáždit finanční prostředky na vzdělání dětí a vnoučat a v neposlední řadě zajistí pojištěmnci i partnerovi další příjem na přilepšenou po ukončení aktivní pracovní činnosti.

Amcico životní pojištění má několik zajímavých typů produktů. Nyní si je ve stručnosti představíme, a to zejména výhody životního pojištění.

Životní pojištění Amcico

Futurum se sjednává kvůli tomu, že je produktem pro zabezpečení životní úrovně v pozdním věku, zabezpečení prostředků pro studium (v případě dětské varianty programu), výplata pojistného plnění formou důchodu/renty nebo stipendia, bonusy za výši běžného pojistného, flexibilita produktu, volitelná připojištění - vysoká pojistná ochrana v případě úrazových pojištění a pojištění zdraví, možnost mimořádných vkladů a výběrů, možnost zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím mimořádného pojistného, daňové výhody, možnost připojistit v rámci smlouvy až 3 děti pojištěného, možnost příspěvku zaměstnavatele.

Garant Plus je flexibilní (univerzální) životní pojištění s garantovanou úrokovou mírou ve výši 2,4 %. Toto pojištění je spojením pojistné ochrany a zhodnocování finančních prostředků. Pojištěnec je pojištěn proti rizikům, která mohou v životě nastat a zároveň jsou jeho finanční prostředky chráněny před negativním vývojem na finančních trzích.

Invest je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí aktivně ovlivňovat svůj výnos z pojištění a zároveň být chráněni před rizikem. Rovněž lze aktivně pracovat se svým pojištěním.

Díky tomuto životnímu pojištění vzniká spojení pojistné ochrany pro případ smrti a investice. Lze ovlivňovat svůj výnos výběrem investiční strategie, která se přizpůsobuje aktuálnímu vývoji na finančních trzích a zároveň chrání proti rizikům, která mohou v životě nastat.

Bez životního pojištění Premium se těžko pojištěnec v případě vážné nemoci nebo úrazu dostane k nějakým penězům, když nebude moci pracovat. Tento produkt je balíček rizikového pojištění zaměřený na krytí rizika smrti, smrti následkem úrazu, rizika vzniku závažných onemocnění a trvalé úplné invalidity.

Term je rizikové životní pojištění, které kryje riziko smrti. Je vhodný pro klienty, kteří si uvědomují možné riziko smrti a kteří chtějí, aby si jejich rodina udržela životní úroveň v případě nečekané události.

Kapitálové životní pojištění Renta si umožní zachovat životní standard v době po ukončení pojištění a zároveň v případě smrti úrazem poskytne ochranu blízkým pojištěnce ve výši trojnásobku základní pojistné částky. Výplata pojistné částky je možná i formou renty.

Život plus je tzv. kapitálové životní pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti. Proto se sjednává většinou tak, aby k výplatě pojistného plnění došlo v době odchodu z aktivní pracovní činnosti.

Spektrum je kapitálové životní pojištění pro případ dožití nebo předčasné smrti s možností výběru částek z kapitálové hodnoty v průběhu trvání pojistné smlouvy.

Životní pojištění Relax ve svém základu řeší zabezpečení životního standardu v postproduktivním věku. Pokud se pojištěný dožije doby sjednané v pojištění, bude mu vyplacena pojistná částka a podíl na zisku pojišťovny.

O Amcico pojišťovně

Amcico pojišťovna a.s. (MetLife Amcico) vznikla na podzim roku 1992 jako jedna z prvních univerzálních pojišťoven se stoprocentní zahraniční kapitálovou účastí v České republice.

Zcela nová kapitola v historii Amcico pojišťovny se začala psát od 1. listopadu 2010, kdy se pojišťovna stala součástí americké pojišťovny MetLife. V České republice i nadále poskytuje své služby životního a úrazového pojištění, nyní pod novou obchodní značkou MetLife Amcico.

Komerční sdělení


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil