Pochopte systém učení a zvládněte aktivně cizí jazyk

4. květen 2011  MediaShow.cz   Lifestyle  2578 zobrazení  486 slov

Ke správnému cíli musí vést vhodná cesta. Naučit se efektivně cizí jazyk není problém - stačí se jen řídit několika vhodnými radami.

Naučit se cizí jazyk není jednoduchá záležitost a mnozí si myslí, že je to tak obtížné se to pořádně nedá zvládnout. Na všechno ale existuje systém a pokud ho pochopíme, může být naše učení efektivnější.

Reklama

Při učení cizího jazyku se především používají různé tiskopisy, stále ale platí, že důležité je mluvit. Hovorovou řeč je nutné si osvojovat při komunikaci v živé situaci.

Určitě to znáte, naučili jste se bez problémů číst text v cizím jazyce. To znamená, že čtete a máte pocit, že všemu rozumíte. Jenže, jakmile si zapnete si například anglické rádio, jste zklamání. Ničemu nerozumíte. Představte si ještě situaci, že se dáte do hovoru s Angličanem a nic nemůžete říct. Cítíte, že máte problém.

Pokud se rozhodnete učit jazyk, vyberte si především vhodnou pomůcku, jako je třeba učebnice angličtiny. Ta pomůže zvládnout gramatiku a čtení. Představte si ale jazyk jako skříňku, která má tři zásuvky. První je mluvená řeč, druhá je porozumění sluchem. A třetí je čtení a porozumění čtenému textu.

Následující rady mohou připadat směšně, ale jsou pravdivé. Pokud se chcete v cízím jazyce naučit číst, je nutnost čís - a to co nejvíce. Pokud chcete rozumět mluvené řeči, musíte ji poslouchat. Útěchou je, že obecně platí: pokud se bezproblému čte psaný text a rozumí se mu, za pár měsíců se rozumí i mluvenému jazyku v televizi a rádiu. A pokud chcete, abyste mluvili, musíte prostě mluvit.

Učte se tedy cizí jazyk s živými hovorovými situacemi a zkoušejte reálnou živou komunikaci. Důležité je rovněž pochopit, že jazyk se neskládá jen ze slov a gramatiky. Naučit se musíte fráze a obraty, které se v dané situaci používají. Proto je zcela zbytečné učit se jednotlivá slova. Je třeba si zapamatovat obraty - fráze. To je to hlavní.

Problém tedy není v gramatice nebo v zapamatování slov, ale ve správném používání slov v každém jednotlivém případě. V tomto významu je nutné se učit jazyk celý život. Je to nekonečný proces. Dobře mluvit znamená aktivní zvládnutí jazyka. Dobrému porozumění, tedy pasivnímu zvládnutí, je možné se naučit velmi rychle. Za několik měsíců se lze naučit bez problémů číst.


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil