Personální a mzdové systémy výrazně ulehčí práci

31. květen 2011  MediaShow.cz   Lifestyle  2423 zobrazení  670 slov

Zpracovávat si účetnictví a na ně navázanou presonalistiku a mzdy zaměstnanců externě se stává trendem. Ovšem lze si práci usnadnit i pomocí sofistikovaných softwarových programů.

Outsourcing je moderní forma využívání služeb mimo firmu jinou specializovanou společností. Typickým příkladem je například účetnictví a s ním spjatá personalistika a mzdy.

Reklama

Na trhu existují firmy, které umí vkládat do syvých systémů znalosti svých pracovníků. Rovněž je důležité, aby uživatel svá data měl stále přístupná a pod kontrolou, i když jsou zpracovávána externě.

Je důležité, aby každý šéf své firmy, ať už tím myslíme živnostníka nebo jednatele menší a střední firmy, zvážil, zda se mu vyplatí mít své účetní nebo práci svěřil externistům. To samé platí o personalice a vypracování mezd.

Program pro personalistiku

Nyní se podíváme na určité aplikace podrobněji. Třeba personalistika je určena pro vedení personální agendy v organizaci. Svou koncepcí maximální přizpůsobivosti vyhovuje prakticky všem typům organizací od malých soukromých firem až po velké organizace.

Aplikace obsahuje přehlednou evidenci personálních údajů. Při nástupu pracovníka do zaměstnání se pořizují všechny údaje zakládající pracovněprávní vztah, ze kterých lze snadno získat výstupy v přehledné a graficky příjemné podobě.

Součástí programu bývá vystavování a archivace personálních dokumentů zaměstnance – osobní karta, pracovní zařazení, pracovní smlouva, různé individuálně uzavírané dohody. Tyto dokumenty jsou vytvářeny podle předem připravených vzorů s automatickým doplňováním údajů. Dodané vzory dokumentů se mohou uživatelsky přizpůsobit.

Zejména se pomocí tohoto programu evidují: osobní údaje zaměstnance, různé typy spojení na zaměstnance, na kterých je možné zaměstnance kontaktova, druhy průkazů, včetně délky platnosti průkazu a evidenčního čísla, dosažené vzdělání a závěrečné zkoušky, odborné zkoušky, včetně jejich výsledků a délky platnosti, dosažené znalosti včetně délky typu, druhu, stupně a délky platnosti, zdravotní stav zaměstnance včetně evidence různých druhů lékařských prohlídek, jejich výsledků a doby platnosti, průběh všech předchozích zaměstnání, včetně vykonávaného zaměstnání, pracovního zařazení a délky trvání, údaje o pracovní nebo majetkové angažovanosti zaměstnance mimo vlastní organizaci, včetně informace, zda je tato angažovanost schválena, zapůjčené pracovní pomůcky včetně jejich vrácení, pracovní a životní jubilea.

Program na mzdy

Program na mzdy slouží ke zpracování mezd zaměstnanců. Velkou výhodou jsou definované standardy významně usnadňující zpracování. Výpočet mezd a platů probíhá v logické návaznosti od zadání vstupních údajů až po zpracování výstupů pro zdravotní pojišťovnu, pro orgány sociálního zabezpečení, do peněžních ústavů a do účetnictví.

Lze zpracovávat různé druhy mezd i platů. Pro jednoho zaměstnance je možno zpracovávat současně i více pracovněprávních vztahů. Dovoluje maximální pružnost nastavení pomocí uživatelsky definovaných číselníků a tabulek, které ovlivňují výpočet mezd.

Hlavními výhodami jsou: soulad s účinnou legislativou, doplatky do minimální a zaručené mzdy, automatizované roční zúčtování daně, výpočet průměrných a pravděpodobných výdělků, podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění, statistické výkazy s vazbou na daný resort.


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil