Ekologická likvidace elektroodpadu je důležitá pro ochranu životního prostředí

5. říjen 2012  MediaShow.cz   Lifestyle  1844 zobrazení  496 slov

Ekologická likvidace je velmi důležitá a zvláště pokud se jedná o elektrospotřebiče. Železo s plasty a sklem lze recyklovat a proto je žádoucí vysloužilé spotřebiče odvážet do sběrných dvorů.

Ekologická likvidace elektroodpadu je důležitá pro ochranu životního prostředíEkologická likvidace elektroodpadu je důležitá pro ochranu životního prostředí

Ekologie je mnohými lidmi vnímáno jako rozporuplné slovo, protože si pod ním představí různé skupiny aktivistů bojující za omezení výstavby dálnice či bránění kácení šumavských stromů kvůli kůrovci. Jenže ekologie je i recyklace a ochrana životního prostředí, ve kterém žijeme, je skutečně důležitá.

Reklama

Právě recyklace je jedna z ochran našeho životního prostředí. Lidstvo obecně vyprodukuje mnoho odpadu, o kterém dále přemýšlí, jak jej likvidovat. Stále více do popředí se proto dere recyklování a opětovné využívání.

To, že se recyklují umělohmotné lahve či starý papír je známé. K recyklaci se využívá i elektroodpad. Právě pro něj jsou určeny speciální sběrné dvory.

Nezisková organizace Elektrowin se zabývá zpětným odběrem a recyklací elektrozařízení. Funguje jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Působí ve všech krajích Česka a díky široké síti partnerů by neměl být pro lidi problém se ekologicky zbavit jakéhokoliv spotřebiče.

Výrobci elektrospotřebičů cíleně podporují recyklaci z toho důvodu, že současné výrobky se skládají z recyklovatelných materiálů, které se dále dají opět využít. Elektrospotřebič je totiž složen ze tří hlavních složek. Tou hlavní je železo (což samo o sobě je k recyklaci vhodné), které kromě designu spotřebiče slouží především jako základní konstrukce spotřebiče.

Současné spotřebiče jsou i plasty, které také umíme recyklovat. Jejich funkce v elektrospotřebičích je rovněž designová nebo slouží jako bezpečnostní prvky či mají nějakou funkční činnost.

Dalším recyklovatelným výrobkem je sklo, které je u elektrospotřebičů používáno buď jako doplněk vzhledu nebo jako izolační materiál. Typickým elektrospotřebičem pro recyklaci je mikrovlnná trouba.

Rovněž by se mělo vědět, že součástí elektrospotřebiče jsou i nebezpečné látky, které v žádném případě není možné zlikvidovat například pouhým postavením lednice vedle popelnice. Každé elektrozařízení obsahuje nebezpečné látky, které je nutné profesionálně zrecyklovat. I z tohoto důvodu je recyklace důležitá a sběrné dvory jsou ideální, kam výrobky, kterým skončila životnost, vozit.


Reklama

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil